Polityka Prywatności


Wszelkie dane osobowe, które podali Państwo w celu realizacji zamówień złożonych w Naszym sklepie internetowym, przy rejestracji (założeniu konta klienta) oraz przy zapisaniu się na newsletter, podlegają ochronie danych osobowych zgonie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dane osobowe podane przez Kupujących będą przetwarzane wyłącznie dla celu realizacji zamówień i dla celów marketingowych, jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Każdy Kupujący ma prawo do uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania tych danych bądź usunięcia danych jeżeli są nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, jeśli nie są już niezbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Prawa Kupującego określone są szczegółowo w Ustawie o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie zastrzegamy, że nie będziemy przetwarzać ani udostępniać danych osobowych Kupujących, oraz informacji o dokonanych przez Państwa zakupach żadnym innym podmiotom.